รับเหมาต่อเติมโรงงาน ,รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ,รับเหมางานเหล็ก ,รับเหมางานโครงสร้างเหล็กทุกประเภท

     โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าโรงงานแม่ประนอม  1,200 ตร.ม.

Visitors: 29,798