งานซ่อมแซมรอยร้าวผนังโรงงาน F6,F7

งานซ่อมแซมรอยร้าวผนังโรงงาน F6,F7 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด

(มหาชน)  
Visitors: 31,926