โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานล้างรถยนต์ อาคาร 311

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานล้างรถยนต์ อาคาร 311
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เ
หมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  
 

Visitors: 31,926