โครงการจ้างซ่อมแซมพื้นอาคาร 305

โครงการจ้างซ่อมแซมพื้นอาคาร  305  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  
ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 30,292