โครงการจ้างทำ Plat Form

โครงการจ้างทำ PLAT  FORM คสล. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง 
ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 30,364