โครงการติดตั้งลวดหนามทหารบนรั้วโครงการ

โครงการติดตั้งลวดหนามทหารบนรั้วโครงการ รอบโครงการ T-park (KM.39) 

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค จำกัด ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 31,926