โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน TPARK Bangplee

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน   โครงการ T-park บางพลี
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค จำกัด  มูลค่างานก่อสร้าง 391,600 บาท


Visitors: 30,366