โครงการเทถนนคอนกรีตและรางวี หมู่บ้านปลื้มสูขเฟส 2

โครงการเทถนนคอนกรีตและรางวี  หมู่บ้านปลื้มสุข เฟส 2 
บริษัท  บางแสนมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  มูลค่างานก่อสร้าง  3,399,751 บาท

ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 31,925