โครงการก่อสร้างรั้ววายเมชสำเร็จรูป รอบโครงการ TPARK Bangna

โครงการก่อสร้างรั้ววายเมชสำเร็จรูป รอบโครงการ T-park (KM.39)
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค จำกัด  มูลค่างานก่อสร้าง  2,016,000 บาท

ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 31,926