โครงการซ่อมและปรับปรุง (Renovation) คลังสินค้า W11/1

โครงการซ่อมและปรับปรุง คลังสินค้า W11/1 โครงการ T-park (KM.39)
บริษัท มิทส์  โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 30,364