โครงการซ่อมและปรับปรุง (Renovation) คลังสินค้า FZ5/4

โครงการซ่อมและปรับปรุง คลังสินค้า FZ5/4 โครงการ T-park (KM.39)
บริษัท  ไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค จำกัด  มูลค่างานก่อสร้าง  700,000 บาท

ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

 

Visitors: 31,925