โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ คลังสินค้า W1/1 ถึง W1/4

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ คลังสินค้า W1/1 ถึง W1/4 จำนวน 4 โรง 
บริษัท ไทคอน
โลจิสติคส์  พาร์ค จำกัด  มูลค่างานก่อสร้าง  1,600,000 บาท


 

 

Visitors: 31,926