โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คลังสินค้า W5/1

ครงการก่อสร้างลานจอดรถ คลังสินค้า W5/1   

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์  พาร์ค จำกัด  มูลค่างานก่อสร้าง  549,400 บาท

ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง


Visitors: 31,926