โครงการซ่อมถนนภายในโรงงาน SPS INTERTECH

งานซ่อมถนนที่แตก ภายในโรงงาน บริษัท S.P.S.INTERTECH จำกัด
จำนวน 11 Joint  

 ดูรายละเอียดของงานตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 31,926