โครงการซ่อมแซมและต่อเติมหลังคา บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

งานซ่อมแซมและต่อเติมหลังคา บริษัท พี.พี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

มูลค่างานก่อสร้าง 210,000 บาท


Visitors: 31,925