โครงการทาสีอาคารชุบซิงค์ บริษัท HOPE TECHNOLOGY จำกัด

โครงการทาสีอาคารชุบซิงค์ บริษัท HOPE TECHNOLOGY จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางปู มูลค่างานก่อสร้าง 167,000 บาท

Visitors: 30,366