โครงการซ่อมแซมปรับสภาพโรงงานแปลง E5/1-1

งานซ่อมแซมปรับสภาพโรงงานแปลง E5/1-1 (Chosen (Thailand) Co.,Ltd)

โรงงานให้เช่าของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Visitors: 31,925