โครงก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์ AISIN

  โครงการก่อสร้างโรงจอดมอเตอร์ไซด์ Aisin Ai (Thailand) Company Limited

โรงงาน 1 และ โรงงาน 2  จำนวน 2 หลัง นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Visitors: 31,925