โครงการติดตั้ง Sub Truss สำหรับแขวนฝ้าเพดาน ISOWALL

 โครงการติดตั้ง Sub Truss  สำหรับแขวนฝ้าเพดาน ISOWALL เพื่อทำห้อง COOL ROOM 
เก็บสินค้า ของบริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ภายในโครงการ TPARK Bangna KM.39
Visitors: 31,926