โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตและทำโครงหลังคา

งานเทคอนกรีตและทำโครงหลังคา ของบริษัท ฮาวี ลอจิสติคส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

Visitors: 31,925