โครงการก่อสร้างผนังเบากั้นห้องเก็บสินค้า ภายในคลัง

งานกั้นห้องเก็บสินค้า ภายในคลัง บริษัท ฮาวี ลอจิสติค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

Visitors: 31,925