งานซ่อมถนนภายในโรงงาน Zeon Chemicals ( Thailand )

งานถนนภายในโรงงาน Zeon Chemicals ( Thailand ) Co., Ltd.  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

พื้นที่ประมาณ 700 ตร.ม. ซึ่งโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานกลุ่มปิโตรเคมี มีระบบเรื่องความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม 100 % โดยมีผลงานดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

Visitors: 31,926