โครงการก่อสร้างหลังคาชั้นดาดฟ้า โรงงานน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

มูลค่างานก่อสร้าง 3,100,000 บาท

Visitors: 31,926